Technický pracovník - vedoucí provozních služeb

Vedoucí provozu v ostatních zařízeních

Hledáte práci v lokalitě Hlučín nebo blízkém okolí? Prohlédněte si nabídku práce od společnosti Fontána, příspěvková organizace. Nabídka byla vystavena dne 4. 5. 2019 na Úřadu práce ČR - Hlučín. Nabízená pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Informace o pracovní pozici (vhodné pro OZP)

Nabídka práce byla již obsazena, nebo stažena zaměstnavatelem z Úřadu práce.

Pracovní doba:

Pružná pracovní doba pondělí až pátek (40 hodin týdně), přičemž pevně stanovená pracovní doba je od 8:00 do 12:00 hodin)
9. platová třída (stupeň dle praxe - 17.600,- do 26.500,- Kč)
Příplatek za vedení: 5.300,- Kč
Vznik pracovního poměru na základě jmenování, zkušební doba 6 měsíců, po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení

Kvalifikační předpoklady:

Středoškolské vzdělání s maturitou (technické vzdělání výhodou)
Zdravotní způsobilost
Občanská a trestní bezúhonnost
Úcta a respekt k lidem s postižením
Týmová spolupráce

Loajalita:

ŘP skupiny B

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost spojená s vykonáváním práce vedoucího provozních služeb, tzn., zajišťuje údržbu a opravy zařízení organizace, hospodárné využití provozu, BOZP a PO.
Pracovní náplň
 • Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technického zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů, dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby,
 • Komplexní zajišťování provozu všech objektů, včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu údržby a prádelny, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování programu odpadového hospodářství,
 • Zodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu objektu organizace,
 • Vede provozní služby fontány, příspěvkové organizace z postavení přímého nadřízeného zaměstnance,
 • Vede veškerou administrativní činnost spojenou s výkonem své funkce,
 • Řízení, organizace a kontrola práce pracovníků údržby, prádelny a úklidu
 • Vyřizuje veškerou korespondenci v rámci svěřených služeb,
 • Zajišťuje práce údržby objektů, manipulačních ploch, komunikací a pozemků objektu organizace,
 • Zabezpečuje dodržování platných norem týkajících se všech druhů a typů revizí,
 • Zodpovídá za dobrý technický stav a udržování čistoty služebních motorových vozidel (přívěsného vozíku) organizace, včetně zajištění stk, emisí, zákonného a havarijního pojištění,
 • Vkládání údajů svěřených služeb do databáze, zodpovídá za jejich správnost a provádí aktualizace v databázi dle skutečného aktuálního stavu,
 • Zajišťuje odstraňování havárií, následků živelných pohrom a mimořádných oprav,
 • Spolupracuje při přejímkových řízeních a následně dohlíží na odstraňování případných vad a nedodělků,
 • Sjednává podmínky velkoodběrů el. energie, odběrové diagramy a zajišťuje jejich plnění
 • Kontroluje a potvrzuje správnost vyúčtování dodávek el. energie, plynu a vody od dodavatelů a zpracovává podklady pro reklamace,
 • Zabezpečuje prevenci při ochraně životního prostředí, zajišťuje dodržování platných právních norem a předpisů zabezpečující ochranu životního prostředí

Způsob a místo podání přihlášky:

Poštou, e-mailem (personalista@fontana-po.cz) nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalisty). Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení - Technický pracovník - vedoucí provozních služeb).
Lhůta pro doručení přihlášek: 14. května 2019 do 12.00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 16. května 2019 (čas bude domluven telefonicky)
O postupu do 2. kola výběrového řízení

Nabídka práce byla platná do 19. 5. 2019.

Místo výkonu práce: Fontána, příspěvková organizace
Celní 409 /3
Hlučín, Opava 748 01
Mzda: 17600 - 26500,-Kč / měsíc
Nabídka práce pro: Osoby se zdravotním postižením (OZP)
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Typ směn: Pružná pracovní doba
Minimální stupeň vzdělání: Střední s maturitou
Volných míst k dispozici: 1
Nabídka práce je platná: do 19. 5. 2019
Pracovní inzerát byl naposledy upraven dne 31. 5. 2019

Místo výkonu práce na mapě

Pro vizuální přehlednost Vám přinášíme orientační mapu nabídek práce pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Můžete tak jednoduše zjistit, jak daleko od vašeho bydliště máte vzdálenou svou šanci na lepší práci.
Chcete-li využít jiných map, lokalitu nabízené pracovní pozice „Technický pracovník - vedoucí provozních služeb“ je možné také zobrazit za pomocí , nebo .

Další nabídky práce pro OZP

Pokud Vás pracovní inzerát od společnosti Fontána, příspěvková organizace nezaujal, prohlédněte si i další nabídku práce v okolí. Výpis nabídek pro lokalitu Opava naleznete také v seznamu práce na stránkách Úřadu práce ČR - Hlučín.