Ředitel/ředitelka zařízení domov důchodců velké hamry

Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb

Hledáte práci v lokalitě Velké Hamry nebo blízkém okolí? Prohlédněte si nabídku práce od společnosti Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. Nabídka byla vystavena dne 7. 6. 2021 na Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou. Nabízená pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Využijte svou šanci na lepší práci a klikněte na tlačítko „Mám zájem o tuto práci“. Vyplňte motivační zprávu a my ji doručíme, v atraktivní formě, přímo na email zaměstnavatele.

Informace o pracovní pozici (vhodné pro OZP)

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZAŘÍZENÍ DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Místo výkonu práce: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003.

Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Charakteristika vykonávané činnosti: řídící a manažerská činnost v zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Státní občan čr, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v čr trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území české republiky,
 • Dosažení věku 18 let,
 • Způsobilost k právním úkonům,
 • Bezúhonnost,
 • Ovládání českého jazyka.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání.

Jiné požadavky:

 • Praxe minimálně 5 let, prokazatelná praxe ve vedoucí funkci alespoň 3 roky,
 • Znalost problematiky sociálních služeb výhodou,
 • Orientace v řízení ekonomiky příspěvkové organizace výhodou,
 • Vysoké pracovní nasazení, komunikativnost,
 • Velmi dobré organizační a řídící schopnosti,
 • Schopnost práce v týmu,
 • Samostatnost a flexibilita,
 • Dobrá znalost práce s výpočetní technikou (microsoft word, excel, internet),
 • Schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Přesné označení výběrového řízení,
 • Jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • Datum a místo narození uchazeče,
 • Státní příslušnost uchazeče,
 • Místo trvalého pobytu uchazeče,
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana,
 • Datum a podpis uchazeče.

Výčet příloh, které zájemce připojí k přihlášce:

 • Přihláška do výběrového řízení ,
 • Strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • Osobní dotazník včetně fotografie,
 • Vlastní koncepce řízení (fungování a další rozvoj) zařízení domov důchodců velké hamry, příspěvková organizace, v rozsahu max. 3 stran a4, včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce,
 • Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • Ověřená fotokopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 sb. (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971,
 • Souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: od 01. 10. 2021

Lhůta pro podání přihlášky: do 21. 06. 2021 (není rozhodující razítko pošty)

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, k rukám Mgr. Jolany Šebkové, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 485 226 540, 11. poschodí.

Bližší informace: Mgr. Jolana Šebková, tel. 485 226 540, e-mail: jolana.sebkova@kraj-lbc.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Nabídka práce byla platná do 23. 6. 2021.

Místo výkonu práce: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Velké Hamry 600, Liberecký kraj
468 45
Mzda: 50000 - 70000,-Kč / měsíc
Nabídka práce pro: Osoby se zdravotním postižením (OZP)
Pracovní místo je volné: od 1. 10. 2021
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Typ směn: Jednosměnný provoz
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Volných míst k dispozici: 1
Nabídka práce je platná: do 23. 6. 2021
Pracovní inzerát byl naposledy upraven dne 9. 6. 2021

Místo výkonu práce na mapě

Pro vizuální přehlednost Vám přinášíme orientační mapu nabídek práce pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Můžete tak jednoduše zjistit, jak daleko od vašeho bydliště máte vzdálenou svou šanci na lepší práci.
Chcete-li využít jiných map, lokalitu nabízené pracovní pozice „Ředitel/ředitelka zařízení domov důchodců velké hamry“ je možné také zobrazit za pomocí , nebo .

Další nabídky práce pro OZP

Pokud Vás pracovní inzerát od společnosti Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace nezaujal, prohlédněte si i další nabídku práce v okolí. Výpis nabídek pro lokalitu Liberecký kraj naleznete také v seznamu práce na stránkách Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou.