Vř 2/2021 personalista/tka

Specialisté v oblasti personálního řízení

Hledáte práci v lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz nebo blízkém okolí? Prohlédněte si nabídku práce od společnosti Moravskoslezský kraj. Nabídka byla vystavena dne 12. 1. 2021 na Kontaktní pracoviště Ostrava. Nabízená pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Využijte svou šanci na lepší práci a klikněte na tlačítko „Mám zájem o tuto práci“. Vyplňte motivační zprávu a my ji doručíme, v atraktivní formě, přímo na email zaměstnavatele.

Informace o pracovní pozici (vhodné pro OZP)

Vhodné pro osoby zdravé, osoby zdravotně znevýhodněné, OZP s max 2. st. invalidity.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava

Charakteristika vykonávané práce: Komplexně zajišťuje personální a platovou agendu včetně zařazení zaměstnanců do příslušných platových tříd podle započitatelné praxe, a to v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plní úkoly spojené se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru zaměstnanců, vede osobní spisy zaměstnanců, tvoří programy funkční a pracovní adaptace, komplexně koordinuje a zajišťuje uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bližší informace a podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ Bc. nebo vyšší odborné vzdělání

Jiné požadavky: Znalost pracovně právních předpisů podmínkou, praxe v personalistice v oblasti veřejné správy výhodou, uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet)

Požadované doklady:
a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Předpokládaný nástup: 15. 2. 2021

Zaměstnání na dobu určitou 1 rok, možnost prodloužení na neurčito.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://new.msk.cz/assets/kariera/prihlaska-vr.pdf
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 22. 1. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem. Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625, lucie.duzikova@msk.czMísto výkonu práce: Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771 /117
Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezský kraj 702 00
Mzda: 21260 - 31240,-Kč / měsíc
Nabídka práce pro: Osoby se zdravotním postižením (OZP)
Pracovní místo je volné: od 15. 2. 2021
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Typ směn: Pružná pracovní doba
Minimální stupeň vzdělání:
Volných míst k dispozici: 1
Nabídka práce je platná: do 2. 3. 2021
Pracovní inzerát byl naposledy upraven dne 12. 1. 2021

Místo výkonu práce na mapě

Pro vizuální přehlednost Vám přinášíme orientační mapu nabídek práce pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Můžete tak jednoduše zjistit, jak daleko od vašeho bydliště máte vzdálenou svou šanci na lepší práci.
Chcete-li využít jiných map, lokalitu nabízené pracovní pozice „Vř 2/2021 personalista/tka“ je možné také zobrazit za pomocí , nebo .

Další nabídky práce pro OZP

Pokud Vás pracovní inzerát od společnosti Moravskoslezský kraj nezaujal, prohlédněte si i další nabídku práce v okolí. Výpis nabídek pro lokalitu Moravskoslezský kraj naleznete také v seznamu práce na stránkách Kontaktní pracoviště Ostrava.